Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փոխակերպված էակներ
նախորդ հաջորդ

Փոխակերպված էակներ

Անձինք, որոնք այնպիսի փոփոխության են ենթարկվում, որ չտանեն ցավ կամ մահ, մինչև որ հարություն առնեն դեպի անմահություն.