Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ֆայեթ, Նյու Յորք (ԱՄՆ)
նախորդ հաջորդ

Ֆայեթ, Նյու Յորք (ԱՄՆ)

Պիտեր Ուիթմեր ավագի անձնական ագարակի տեղը, որտեղ շատ հայտնություններ են տրվել Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերին: Այստեղ, 1830թ. ապրիլի 6-ին կազմավորվեց Եկեղեցին և լսվեց Տիրոջ ձայնը (ՎևՈՒ 128.20):