Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քամ
նախորդ հաջորդ

Քամ

Հին Կտակարանում՝ Նոյի երրորդ որդին (Ծն. Ե.32; Զ.10; Մովսես 8.12, 27):