Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քանան, Քանանացի
նախորդ հաջորդ

Քանան, Քանանացի

Հին Կտակարանի ժամանակներում՝ Քամի չորրորդ որդին (Ծն. Թ.22; Ժ.1, 6) և Նոյի թոռը: Քանանացի անվանում են այն մարդուն, որն այն հողից է, որտեղ սկզբնապես ապրում էր Քանանը, և նաև նրա հետնորդներին: Քանանացիներ անվանում էին նաև այն ժողովրդին, որն ապրում էր Պաղեստինի՝ Միջերկրական ծոցի երկայնքով տարածվող հարթավայրում: Այս անունը երբեմն օգտագործվում էր բոլոր ոչ Իսրայելացիների համար, որոնք ապրում էին Հորդանանի արևմտյան մասում, որոնց հույներն անվանում էին Փյունիկեցիներ: