Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փիլիպպոս
նախորդ հաջորդ

Փիլիպպոս

Նոր Կտակարանում Փիլիպպոսը՝ Բեթսայիդայից, Փրկչի սկզբնական Տասներկու Առաքյալներից մեկն էր (Մատ. Ժ.2–4; Հովհ. Ա.43–45):

Մեկ այլ Փիլիպպոս այն յոթից մեկն էր, որոնք ընտրվել էին՝ օգնելու Տասներկու Առաքյալներին (Գոր. Զ.2–6): Նա քարոզել է Սամարիայում և Եթովպացի ներքինիին (Գոր. Ը):