Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հնգամատյան
նախորդ հաջորդ

Հնգամատյան

Անվանում, որը տրվել է Հին Կտակարանի առաջին հինգ՝ Ծննդոց, Ելից, Ղևտացոց, Թվոց և Երկրորդ Օրինաց գրքերին: Հրեաներն այս գրքերն անվանում են «Տորա» կամ Իսրայելի օրենքը: Դրանք գրվել են Մովսեսի կողմից (1 Նեփի 5.10–11):