Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քահանանենգություն
նախորդ հաջորդ

Քահանանենգություն

Երբ մարդիկ քարոզում են և իրենց բարձր են դնում՝ իբրև մի լույս աշխարհի համար, որպեսզի կարողանան ստանալ շահ և գովասանքն աշխարհի. նրանք չեն որոնում Սիոնի բարօրությունը (2 Նեփի 26.29):