Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աստծո որդիներն ու դուստրերը
նախորդ հաջորդ

Աստծո որդիներն ու դուստրերը

Սուրբ գրքերում այս տերմինն օգտագործվում է երկու ձևով: Մի իմաստով՝ մենք բոլորս, բառացիորեն, մեր Երկնային Հոր զավակներն ենք: Մեկ այլ իմաստով՝ Աստծո որդիներն ու դուստրերը նրանք են, ովքեր վերստին ծնվել են Քրիստոսի քավության միջոցով:

Հոր հոգեղեն զավակները

Քավության միջոցով վերստին ծնված զավակներ