Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կումորա բլուր
նախորդ հաջորդ

Կումորա բլուր

Փոքրիկ բլուր, որը գտնվում է արևմտյան Նյու Յորքում՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Այստեղ Մորոնի անունով հնագույն մի մարգարե թաքցրել էր ոսկե թիթեղները, որոնք պարունակում էին Նեփիացի և Հարեդացի ազգերի մի քանի հիշատակարաններ: Ջոզեֆ Սմիթն ուղեկցվեց այս բլուրը 1827թ., հարություն առած Մորոնիի կողմից, որպեսզի ձեռք բերի այդ թիթեղները և թարգմանի դրանց մի մասը: Մորմոնի Գիրքն այդ թարգմանությունն է: