Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եբրայերեն
նախորդ հաջորդ

Եբրայերեն

Սեմական լեզու, որով խոսում էին Իսրայելի զավակները:

Իսրայելացիները եբրայերեն խոսում էին մինչև Բաբելոնյան գերությունից վերադառնալը, որից հետո արամեականը դարձավ առօրյա խոսակցական լեզուն: Հիսուսի ժամանակ եբրայերենն ուսյալների, օրենքի և կրոնական գրականության լեզուն էր: