Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կորիանթումր
նախորդ հաջորդ

Կորիանթումր

Մորմոնի Գրքում՝ Հարեդացիների թագավորը և Հարեդացիների ազգից վերջին կենդանի մնացածը: