Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զաքարիա
նախորդ հաջորդ

Զաքարիա

Նոր Կտակարանում՝ Հովհաննես Մկրտչի հայրը: Զաքարիան կրում էր քահանայի պաշտոնը և պաշտոնավարում էր տաճարում: