Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հերոբովամ
նախորդ հաջորդ

Հերոբովամ

Հին Կտակարանում՝ Հերոբովամը բաժանված Իսրայելի հյուսիսային մասի առաջին թագավորն էր: Նա Եփրեմի ցեղից էր: Ամբարիշտ Հերոբովամն առաջնորդեց ապստամբությունը Հուդայի տան և Դավթի ընտանիքի դեմ: