Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անկախություն
նախորդ հաջորդ

Անկախություն

Ազատ գործելու և մտածելու հնարավորություն ունենալու վիճակը կամ պայմանները: Ավետարանի սկզբունքներին հնազանդվելը մարդուն ազատում է մեղքի հոգևոր գերությունից (Հովհ. Ը.31–36):