Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ձախորդություն
նախորդ հաջորդ

Ձախորդություն

Ձախորդությունների, այսինքն՝ փորձանքների, անախորժությունների և նեղությունների միջոցով, մարդ կարող է շատ փորձառություններ ունենալ, որոնք տանում են հոգևոր աճի և հավերժական առաջընթացի, եթե նա դառնում է դեպի Տերը: