Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հելաման՝ Ալմայի որդի
նախորդ հաջորդ

Հելաման՝ Ալմայի որդի

Մորմոնի Գրքում՝ Ալմայի որդի Ալմայի ավագ որդին (Ալմա 31.7): Հելամանը մարգարե էր և զինվորական առաջնորդ: