Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մովաբ
նախորդ հաջորդ

Մովաբ

Հին Կտակարանի ժամանակների մի երկիր, որը գտնվում էր Մեռյալ ծովի արևելքում: Մովաբացիները Ղովտի հետնորդներն էին և Իսրայելացիներին ազգակից էին: Նրանք խոսում էին մի լեզվով, որը նման էր եբրայերենին: Մովաբացիների ու Իսրայելացիների միջև անընդհատ պատերազմ էր գնում (Դատ. Գ.12–30; ԺԱ.17; Բ Թագ. Ը.2; Դ Թագ. Գ.6–27; Բ Մն. Ի.1–25; Ես. ԺԵ):