Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լաման
նախորդ հաջորդ

Լաման

Մորմոնի Գրքում՝ Լեքիի և Սարիայի ավագ որդին և Նեփիի ավագ եղբայրը (1 Նեփի 2.5): Լամանը, հիմնականում, բարիք գործելու փոխարեն ընտրում էր չարը: