Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պարտք
նախորդ հաջորդ

Պարտք

Սուրբ գրքերում օգտագործվող իմաստով՝ ուրիշից պարտք վերցված դրամը կամ ունեցվածքը պատճառ է լինում, որ պարտապանը լինի ինչ-որ տեսակի գերության մեջ: Մեկ այլ իմաստով՝ Հիսուսն ուսուցանում էր, որ մենք պետք է Հորը խնդրենք, որ ների մեզ մեր մեղքերը, կամ ազատի մեզ մեր մեղքերի գինը վճարելուց, Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով, այն բանից հետո, երբ մենք ուրիշներին ներում ենք մեզ հասցրած իրենց վիրավորանքների համար (Մատ. Զ.12; 3 Նեփի 13.11):