Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աղավնու նշանը
նախորդ հաջորդ

Աղավնու նշանը

Նախահաստատված նշան, որով Հովհաննես Մկրտիչը պիտի ճանաչեր Մեսիային (Հովհ. Ա.32–34): Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ աղավնու նշանը նախքան աշխարհի ստեղծումը հաստատվել է որպես Սուրբ Հոգու վկայություն. ուստի, դևը չի կարող գալ աղավնու նշանով: