Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երկրպագել
նախորդ հաջորդ

Երկրպագել

Սիրել, ակնածել, ծառայել և նվիրվել Աստծուն (ՎևՈՒ 20.19): Երկրպագությունը ներառում է աղոթք, ծոմապահություն, եկեղեցական ծառայություն, մասնակցություն ավետարանական արարողություններին և այլ սովորույթներին, որոնք նվիրվածություն և սեր են արտահայտում առ Աստված: