Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նաում
նախորդ հաջորդ

Նաում

Հին Կտակարանի մարգարե Գալիլեայում, որն իր մարգարեություններն արձանագրել է Ք.ծ.ա. 642–606թթ. միջև ընկած ժամանակաշրջանում:

Նաումի գիրքը

Ա գլուխը խոսում է Երկրորդ Գալստի ժամանակ երկրի այրվելու և Տիրոջ ողորմության ու զորության մասին: Բ գլուխը պատմում է Նինվեի կործանման մասին, որը նախանշան է այն բանի, թե ինչ պիտի գա վերջին օրերին: Գ գլուխը շարունակում է կանխավ պատմել Նինվեի դժբախտ կործանումը: