Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սրբագործում
նախորդ հաջորդ

Սրբագործում

Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով՝ մեղքից ազատված, անարատ, մաքուր և սուրբ դառնալու գործընթացը (Մովսես 6.59–60):