Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ֆելփս Վիլյամ Վ.
նախորդ

Ֆելփս Վիլյամ Վ.

Եկեղեցու վաղ անդամ և ղեկավար 1830թ. նրա վերականգնումից հետո: Տերը Վիլյամ Ֆելփսին կանչեց որպես Եկեղեցու տպագրիչ (ՎևՈՒ 57.11; 58.40; 70.1):