Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լյուցիֆեր
նախորդ հաջորդ

Լյուցիֆեր

Այս անունը նշանակում է Ամենապայծառ կամ Լուսաբեր: Նա հայտնի է նաև որպես Արշալույսի Որդի: Լյուցիֆերը Երկնային Հոր հոգեղեն զավակներից էր և նախամահկանացու կյանքում ապստամբության առաջնորդը: Լյուցիֆեր (Արուսյակ) անունը միայն մեկ անգամ է հայտնվում Աստվածաշնչում (Ես. ԺԴ.12): Վերջին օրերի հայտնությունները լրացուցիչ տեղեկություններ են տալիս Լյուցիֆերի անկման մասին (ՎևՈՒ 76.25–29):