Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Յանգ Բրիգամ
նախորդ հաջորդ

Յանգ Բրիգամ

Արդի տնտեսության վաղ Առաքյալ և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու երկրորդ Նախագահը: Նա առաջնորդեց Սրբերին Իլինոյսի Նավու քաղաքից դեպի արևմուտք՝ մինչև Սոլթ Լեյքի հովիտը, և մեծ գաղութարար դարձավ Միացյալ Նահանգների արևմուտքում: