Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կառավարություն
նախորդ հաջորդ

Կառավարություն

Երբ Հիսուս Քրիստոսը վերադառնա, նա կհաստատի արդարության իշխանություն: