Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հակաքրիստոս
նախորդ հաջորդ

Հակաքրիստոս

Ամեն ոք, ով բացահայտորեն կամ ծածուկ ընդդիմանում է Քրիստոսին, կամ այն ամենը, որ ավետարանի և փրկության ճշմարիտ ծրագրի կեղծ արտահայտումն է: Հովհաննես Հայտնողը հակաքրիստոսին նկարագրում է որպես մոլորեցնող (Ա Հովհ. Բ.18–22; Դ.3–6; Բ Հովհ. Ա.7): Լյուցիֆերը մեծ հակաքրիստոսն է, բայց նա ունի շատ օգնականներ՝ և՛ հոգեղեն էակներ, և՛ մահկանացուներ: