Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մայր
նախորդ հաջորդ

Մայր

Սրբազան տիտղոս, որը վերաբերում է այն կնոջը, որը երեխաներ է բերում կամ որդեգրում: Մայրերն օժանդակում են Աստծո ծրագրին՝ մահկանացու մարմին տալով Աստծո հոգեղեն զավակներին: