Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երգ Երգոց
նախորդ հաջորդ

Երգ Երգոց

Գիրք Հին Կտակարանում: Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ Երգ Երգոցը ոգեշնչված գրություն չէ: