Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մեղավորություն
նախորդ հաջորդ

Մեղավորություն

Սխալ գործած վիճակը, կամ ափսոսանքի և ցավի զգացումները, որոնք մեղքի ուղեկիցներն են: