Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ատել, Ատելություն
նախորդ հաջորդ

Ատել, Ատելություն

Ատելությունը խիստ հակակրանք է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի հանդեպ: