Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ազնիվ, Ազնվություն
նախորդ հաջորդ

Ազնիվ, Ազնվություն

Լինել անկեղծ, ճշմարիտ և անխարդախ: