Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծննդի Կառավարում
նախորդ հաջորդ

Ծննդի Կառավարում

Հղիությունը սահմանափակելու կամ կանխելու միջոցով զույգերի մոտ ծնված երեխաների թվի կառավարում: