Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ավետարան
նախորդ հաջորդ

Ավետարան

Աստծո փրկության ծրագիրը, որը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով: Ավետարանն իր մեջ ընդգրկում է հավերժական ճշմարտություններ կամ օրենքներ, ուխտեր և արարողություններ, որոնք մարդկությանն անհրաժեշտ են՝ կրկին Աստծո ներկայությունը մտնելու համար: Տասնիններորդ դարում, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, Աստված վերականգնեց ավետարանի լրիվությունը երկրի վրա: