Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հավերժական կյանք
նախորդ հաջորդ

Հավերժական կյանք

Աստծո ներկայության մեջ ընտանիքներով առհավետ ապրելը (ՎևՈՒ 132.19–20, 24, 55): Հավերժական կյանքն Աստծո ամենամեծ պարգևն է մարդու համար: