Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քանքար
նախորդ հաջորդ

Քանքար

Հնագույն կշռի միավոր կամ դրամի չափ, որը մեծ արժեք ուներ: Այն ծառայում է նաև որպես թանկարժեք մի բանի խորհրդանիշ, ինչպիսին է, օրինակ՝ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը (Մատ. ԻԵ.14–29; Եթեր 12.35; ՎևՈՒ 60.2, 13):