Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աննա 2
նախորդ հաջորդ

Աննա 2

Նոր Կտակարանում՝ տղամարդ, որը մեծ ազդեցություն ուներ Ծերակույտում: Երբ Հիսուսին բռնեցին, առաջինը բերեցին նրա մոտ (Հովհ. ԺԸ.13). նա ղեկավար դեր ուներ նաև Առաքյալներին դատելիս (Գոր. Դ.3–6):