Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կյանքի ծառ
նախորդ հաջորդ

Կյանքի ծառ

Ծառ Եդեմի պարտեզում և Աստծո դրախտում (Ծն. Բ.9; Հայտ. Բ.7): Լեքիի երազում կյանքի ծառը ներկայացնում է Աստծո սերը և համարվում է Աստծո պարգևներից մեծագույնը (1 Նեփի 8; 11.21–22, 25; 15.36):