Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անդրանիկություն
նախորդ հաջորդ

Անդրանիկություն

Անդրանիկ որդուն պատկանող ժառանգության իրավունք: Լայն իմաստով անդրանիկության մեջ մտնում է մի ընտանիքում կամ մշակույթում ծնված անձին փոխանցվող բոլոր իրավունքներն ու ժառանգությունը կամ դրանց մի մասը: