Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նիկոդեմոս
նախորդ հաջորդ

Նիկոդեմոս

Նոր Կտակարանում՝ հրեաների արդարակյաց ղեկավար (հավանաբար, Ծերակույտի անդամ) և Փարիսեցի (Հովհ. Գ.1):