Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հնազանդություն, Հնազանդ, Հնազանդվել
նախորդ հաջորդ

Հնազանդություն, Հնազանդ, Հնազանդվել

Հոգևոր իմաստով՝ հնազանդությունն Աստծո կամքը կատարելն է: