Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հովսեփ Արիմաթիացի
նախորդ հաջորդ

Հովսեփ Արիմաթիացի

Արիմաթիացի Հովսեփը Ծերակույտի անդամ էր, Քրիստոսի աշակերտ, և հարուստ ու հավատարիմ Իսրայելացի, որը չմասնակցեց մեր Տիրոջ դատապարտությանը: Խաչելությունից հետո Հովսեփը հոգ տարավ, որ Փրկչի մարմինը պատանվի մաքուր կտավով և դրեց նրան իր սեփական վիմափոր գերեզմանում (Մատ. ԻԷ.57–60; Մար. ԺԵ.43–46; Ղուկ. ԻԳ.50–53; Հովհ. ԺԹ.38–42):