Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սեմ
նախորդ հաջորդ

Սեմ

Հին Կտակարանում՝ Նոյի արդար որդին և, ըստ ավանդության, նախահայրը Սեմական ժողովուրդների, որոնք են՝ արաբները, եբրայեցիները, բաբելոնացիները, ասորիները, փյունիկեցիները և ասորեստանցիները (Ծն. Ե.29–32; Զ.10; Է.13; Թ.26; Ժ.21–32; Մովսես 8.12): Վերջին օրերի հայտնություններում Սեմը հիշատակվում է, որպես «մեծ քահանայապետ» (ՎևՈՒ 138.41):