Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փրկություն
նախորդ հաջորդ

Փրկություն

Թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր մահից փրկվելը: Աստծո շնորհով՝ Հիսուս Քրիստոսի մահվան և հարության միջոցով, բոլոր մարդիկ կփրկվեն ֆիզիկական մահից: Աստծո շնորհով ամեն մի անհատ կարող է փրկվել նաև հոգևոր մահից՝ հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս: Այդ հավատքը դրսևորվում է ավետարանի օրենքներին ու արարողություններին հնազանդ ապրելով և Քրիստոսին ծառայելով:

Երեխաների փրկությունը