Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ագրիպպաս
նախորդ հաջորդ

Ագրիպպաս

Նոր Կտակարանում՝ Հերովդես Ագրիպպաս Ա-ի որդին և Բերնիկեի ու Դրուսիլայի եղբայրը: Նա Քաղկիսի թագավորն էր, որը Լիբանաններում է: Նա լսեց Պողոս Առաքյալին և գրեթե համոզվել էր, որ դառնա Քրիստոնյա (Գոր. 25–26; ՋՍ–Պ 1.24):