Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անանիա Դամասկոսցի
նախորդ հաջորդ

Անանիա Դամասկոսցի

Քրիստոնյա մի աշակերտ Դամասկոսում, որը մկրտեց Պողոսին (Գոր. Թ.10–18; ԻԲ.12):