Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թեյլոր Ջոն
նախորդ հաջորդ

Թեյլոր Ջոն

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու երրորդ նախագահը: