Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հայր մահկանացու
նախորդ հաջորդ

Հայր մահկանացու

Սրբազան կոչում, որով դիմում են տղամարդուն, որը երեխա ունի կամ օրինական ձևով որդեգրել է: