Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սադուկեցիներ
նախորդ հաջորդ

Սադուկեցիներ

Փոքր, բայց քաղաքականապես ուժեղ կուսակցություն կամ դասակարգ հրեաների մեջ: Հավանաբար, ամենից շատ նրանք հայտնի էին Մովսեսի օրենքի գրին հնազանդվելու իրենց աննկուն հավատքի և հոգիների ու հրեշտակների իրական լինելը, ինչպես և հարության ու հավերժական կյանքի վարդապետությունները ժխտելու համար (Մար. ԺԲ.18–27; Գոր. Դ.1–3; ԻԳ.7–8):